Chuyển đổi số trong y tế tại Diễn đàn công nghệ Y tế quốc tế 2022

Chuyển đổi số trong y tế tại Diễn đàn công nghệ Y tế quốc tế 2022

Tại diễn đàn công nghệ y tế thế giới 2022 tại Dublin, chuyển đổi số được đánh giá là xu hướng chung của toàn thế giới, kể cả Việt Nam. Chuyển đổi số trong ngành y tế giúp đổi mới trong các thiết bị y tế, khả năng kết nối của chúng cũng như cải thiện chẩn đoán và cải tiến dược phẩm.

Cơ quan dịch vụ Y tế (HSE) Ireland – đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số trong ngành y tế

Với các giá trị cốt lõi như chăm sóc, tin tưởng và học hỏi, HSE mong muốn mang đến trải nghiệm kỹ thuật số cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Ireland. Đơn vị mang trong mình sứ mệnh giúp người dân điều hướng và tương tác với các dịch vụ y tế trên nền tảng trực tuyến cũng như quản lý, cải thiện sức khỏe và phúc lợi của bản thân.

Đại diện HSE thuyết trình tại Diễn đàn công nghệ y tế thế giới

Theo HSE, các nguyên tắc khi thực hiện chuyển đổi số là

Đặt người dùng lên hàng đầu

Tìm hiểu những gì người dùng cần và cung cấp trải nghiệm tương ứng để đáp ứng nhu cầu của họ. Chuyển đổi số y tế là một phần bắt buộc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người dùng.

Mang tính cá nhân và phù hợp

Mọi tương tác phải mang tính cá nhân và phù hợp với người dùng và bối cảnh của họ. Trong khi đó phải nắm bắt cơ hội để quảng cáo chéo các nội dung có liên quan.

Kiểm soát nội dung một cách cẩn thận

Mọi thứ xuất bản phải được tạo ra, quản lý và duy trì để đạt được độ chính xác, nhất quán và chất lượng cao nhất có thể.

Xem xét hệ sinh thái chuyển đổi số

Mọi yếu tố của hệ sinh thái đều ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.

Tiếp cận với tất cả

Hệ sinh thái phải được tất cả mọi người hiểu và sử dụng ở mức độ lớn nhất có thể, bất kể tuổi tác, khả năng hay trình độ.

Tái sử dụng và cải tiến

Tập trung vào cải tiến lặp đi lặp lại liên tục để mang lại lợi ích cho toàn xã hội thay vì xây dựng các sản phẩm mới nhưng riêng lẻ.

Điều hướng dữ liệu

Tất cả các quyết định phải dựa trên bằng chứng- được sao lưu bởi dữ liệu và nghiên cứu người dùng.

Khả năng truy cập, quyền riêng tư, bảo mật

Coi trọng trách nhiệm của mình liên quan đến khả năng truy cập, quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Mục tiêu là đáp ứng và mong muốn vượt qua các tiêu chuẩn bắt buộc.

Cộng tác sâu rộng

Làm việc với các ban ngành liên quan đến sức khỏe để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu kinh doanh và xác định các cơ hội hợp tác với các bộ phận khác. Tất cả vì lợi ích của người sử dụng.

Thiết kế có quy mô

Các cơ sở hạ tầng được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu trên toàn bộ dịch vụ y tế.

Vì sự bền vững

Giới thiệu mô hình nội dung có cấu trúc, từ vựng và phân loại chung để đảm bảo có thể tận dụng công nghệ trong tương lai và thay đổi hành vi của người dùng.

Tất cả vì người dùng

Tất cả mọi thứ thuộc về phạm trù chuyển đổi số trong y tế phải hỗ trợ người dùng trên những phương diện sau: Tiếp cận dịch vụ y tế, hiểu rõ về dịch vụ y tế, cải thiện sức khỏe bản thân, tham gia dịch vụ y tế và đạt được kết quả tốt hơn.

Các bước chuyển đổi số cần thiết

Một khi đã xác định được mục tiêu và phương hướng của chuyển đổi số, cần nắm bắt được quy trình cơ bản như sau: phân tích dữ liệu; lấy phản hồi của người dùng; thử nghiệm với người dùng; và thực hiện các cải tiến cần thiết.


Tất cả các dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số cần phải được tạo ra dựa trên nhu cầu hợp lệ, có thể xác minh của người dùng vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm tổng thể của dịch vụ y tế cho người dùng của chúng tôi.

Cuối cùng, theo HSE, mạng Trải nghiệm Kỹ thuật số tập trung mang lại những lợi ích đáng kể cho cả người dùng* và Dịch vụ Y tế.

*Định nghĩa về người dùng bao gồm công chúng, bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhân viên, doanh nghiệp, phương tiện truyền thông, chính phủ và tất cả các bên liên quan trong Ngành Y tế.