Nova Aquatech

Hệ thống bọt khí nano oxy tinh khiết

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 9.2 tỉ USD.

Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam đang phát triển theo xu hướng siêu thâm canh hóa nhằm tăng sản lượng và hạ giá thành. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch này đang vấp phải nhiều thách thức, đặc biệt là về công nghệ kiểm soát môi trường nước.

Môi trường trong nuôi trồng thủy sản siêu thâm canh

A – Nồng độ oxy hòa tan (DO – Dissolved Oxygen)

DO quyết định trực tiếp đến khả năng sống sót và tốc độ sinh trưởng của các loài thủy sản, đặc biệt trong các hình thức nuôi siêu thâm canh. Tuy nhiên hiệu suất của các hệ thống sục khí thông thường rất thấp và không tạo được điều kiện sinh trưởng tối ưu.

Ảnh hưởng của DO đến hiệu quả nuôi trồng thủy sản. Mức DO lý tưởng cho hầu hết các loại thủy sản trong khoảng 80-100% mức bão hòa trong không khí (khoàng 6.5 – 8 mg/L trong điều kiện Việt Nam) 1,2, cao hơn khá nhiều trong mức DO thường đạt ở các ao nuôi siêu thâm canh (<5 mg/L)

Công nghệ bọt khí nano của NOVAMED

Bọt khí nano

Bọt khí nano là các bọt khí có kích cỡ nano-mét (1 tỉ nano-mét = 1 mét). Khí đưa vào trong nước dưới dạng bọt khí nano có tính chất đặc biệt không xuất hiện ở bọt khí thông thường:

– Tồn tại lâu: khí không bị nổi lên mặt nước và thoát ra ngoài mà tồn tại rất lâu trong nước (có thể lên đến vài tháng), do đó tăng nồng độ khí hòa tan trong nước lên 3 – 10 lần so với sục khí truyền thống

– Hoạt tính đặc biệt: tạo ra các hoạt chất đặc biệt trong môi trường nước, giúp kích thích quá trình oxy hóa và phân giải các chất hữu cơ

 

oxy-thuy-san-3

Bọt khí nano oxy tinh khiết 3P

3P là công nghệ tạo bọt khí nano oxy tinh khiết được NOVAMED phát triển cho dòng sản phẩm NovaAquatech, được tối ưu hóa cho nuôi trồng thủy sản

POWERFUL

Hoạt động mạnh mẽ, tương thích với mọi môi trường và mọi kích thước ao nuôi. Dễ dàng duy trì DO ở mức bão hòa.

POWERLESS

Công nghệ duy nhất trên thế giới không sử dụng điện để tạo ra bọt khí nano, đã được cấp bằng sáng chế tại nhiều quốc gia.

PROFITABLE

Tăng sản lượng, giảm chi phí. Chi phí sản xuất trên mỗi kg thủy sản thương phẩm giảm tới 30%.

Ứng dụng

Sản xuất giống

Nuôi thủy sản thâm canh

Xử lý nước thải không hóa chất

Tài liệu tham khảo

  • Claude E. Boyd, P. D. T. H., Ph.D. Dissolved oxygen concentrations in pond aquaculture. (Auburn University, Global Aquaculture Advocate, 2010).
  • Thorarensen, H. et al. The effect of oxygen saturation on the growth and feed conversion of juvenile Atlantic cod ( Gadus morhua L.). Aquaculture 475, 24-28 (2017). https://doi.org:10.1016/j.aquaculture.2017.04.002
  • Tsuge, H. Micro- and Nanobubbles: Fundamentals and Applications.  (CRC Press, 2014).