Đối tác của Novamed Vietnam

Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên đào tạo và quản lý dự án trên 10 quốc gia làm việc với các bệnh viện, phòng khám và trung tâm chăm sóc sức khỏe để phát triển các giải pháp độc đáo phù hợp với nhu cầu của họ.

Đối tác hiện tại của Novamed Vietnam

Chúng tôi tin tưởng vào tầm nhìn của mình rằng trước tiên cần hiểu yêu cầu của đối tác & khách hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp cho họ.